Duna-delta

A csíkos tücsökmadár (Locustella certhiola) első előfordulása Romániában

A kabasólyom (Falco subbuteo)

A ponty pikkely köpenyének ki­gom­bo­lá­sa

A Duna Ukrajnába terelése

Ritka madármegfigyelések Dobrudzsából, 2001. augusztus – 2002. augusztusa között

A Kapitány barátjaként…

A Duna-delta Könyve
(Ötödik, illetve harmadik magyar nyelvû, bõvített kiadás)

A Duna-delta Vörös Listája

Hej halászok, halászok…!

Grigore Antipa 1909-ben   “Románia halfaunája” c. alapmunkájában írja: “A Fekete-tengerben s a beléje ömlõ folyókban élõ összes halfajok közül , úgy tudományos szempontból, mint gazdaságilag, bizonyára

Egy ve­szé­lyez­te­tett ál­lat­cso­port – a tok­fé­lék