vaddisznó

Új módszerrel számolták a vadakat Romániában

Ceaușescu vadőre

Vadszámlálás Székelyföldön

Trichinella fertőzés

Vadkárok Hargita megyében

Vadkárok Székelyföldön

Az élő vad korbecslése

Életkor becslési módszerek a vaddisznónál

Több ol­va­sónk emelt ki­fo­gást az Er­dé­lyi Nim­ród 4 – 6. szá­má­ban a Benke Jó­zsef: A va­dak ván­dor­lá­sa c. so­ro­za­tá­nak egyes meg­fo­gal­ma­zá­sa­i­val szem­ben. Ol­va­só­ink sze­rint, a le­írt

Vándorló õzek, medvék, vaddisznók?