Impresszum

Az Erdélyi Nimród Kuratóriuma:
Szabó Orsolya
Dr. Kiss J. Botond
Szabó Attila
Főszerkesztő:
Szabó Attila
Felelős szerkesztő:
Dr. Kiss J. Botond
Kiemelt szerkesztő:
Magyari Tekla
Szerkesztőbizottság:
Bartha Tibor
Csergő Anna-Mária
Dr. Höhn Mária
Mara Árpád
Szombath Zoltán
Dr. Venczel Márton
Dr. Zoltán Attila
Dr. Zsigmond Győző
A szerkesztőség munkatársa:
Ambrus László
Olvasószerkesztő:
Szabó Attila
Kiadja az AVES Alapítvány
535600 – Székelyudvarhely
Szabadság tér 25. sz.
Hargita megye, Románia
Tel.:
Fax:
E-mail:
erdelyinimrod.ro
www.avestours.ro
Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.

A honlapon megjelenő videókat az MTVA megbízásából
azAves-média készítette az M1 illetve a Duna TV számára.