Szeley- Szabó László

Erdélyi Nimród Szerkesztőségi Találkozó

Med­vét kell öl­nünk, hogy med­vénk le­gyen?

A pusz­tai gé­bics (Lanius isabellinus) el­sõ meg­fi­gye­lé­se

Megfigyelések a szemétkedvelõ barnamedvék (Ursus arctos arctos) táplálékszerzési viselkedésérõl és terjeszkedésérõl Bras­sóban

Az Etosha Nemzeti Park IV.

A nagy bukó (Mergus merganser) fészkelése Romániában

Az Etosha Nemzeti Park III.

A fecs­ke­si­rály (Larus sabini) elõ­for­du­lá­sa Ro­má­ni­á­ban

Mike Csaba emlékére

Az Etosha Nem­ze­ti Park II.