Duna-delta

Egyéb magyar népies elnevezései: durbincs, csapó sügér, parcs, persli, barsli, sigér. Románul biban. Angolul perch. Bolgárul biban, kosztur. Franciául perche. Németül Barsch. Olaszul perce. Oroszul okuny.

Sügér (Perca fluviatilis)

 Bár századunkban számos állatfaj ritkult meg a kihalásig, ismeretes néhány kivétel, amikor valamely állatfaj nemcsak, hogy nem halt ki, hanem eredeti elterjedési területét megnövelte. Ilyen ritka

A pásztorgém már fészkel a Duna-deltában is

AZ ELE­O­NÓ­RA-SÓ­LYOM EL­SÕ MEG­FI­GYE­LÉ­SE RO­MÁ­NI­Á­BAN