A csíkos tücsökmadár (Locustella certhiola) első előfordulása Romániában

A csíkos tücsökmadár Kelet Palearctikum költőfaja. Költőterülete Szibériában az Irtysh folyótól keletre, közép Ázsián keresztül a Kolyma medencéig és a Ohotsk tengerig, délen Mongólia és Észak-kelet Kínáig terjed.
Jellegzetes tajgai madárfaj, mely előnyben részesíti a hegyvidéki (erdős) mocsarakat, tavakat övező vizes élőhelyeket egészen 1900 méter tengerszint feletti magasságig.
Mindemellett völgyekben, síkságokon is előfordul, ott, ahol magasan álló füveket, elszórtan fákat, zsombékosokat talál, folyópartok mentén, kaszálókon, réteken.
A csíkos tücsökmadár rejtőzködő életmódot folytat, a talajszint és a növények csúcsai közt mozog. Énekelni kiül az élőhelyén előforduló növények tetejére akár 10 méter magasságban is.
Szemmel láthatóan ellenáll annak, hogy elhagyja a talajszintet, inkább takarásba vonul (kő, szikla, domb, zsombék), amíg elmúlik a veszély. Gyanakvó madár, így nagyon nehéz követni és megfigyelni.
Vonuló, a faj egyedei a telet Észak-kelet Indiában töltik. Sűrű, magas fűben vonul, és zavarás esetén nagyon közelről, gyakran láb elől alacsonyan repül fel.
Indiai telelése során a hasonló élőhelyeket részesíti előnyben, mint a költőterületén, vizenyős, lápos területeken, nádasokban, rizsföldeken táplálkozik.
Európában nagyon ritka, őszi kobórló.  Előfordulását a következő országokból jelezték: Anglia, Írország, Belgium, Hollandia, Németország, Norvégia, Lettország és Lengyelország (Snow – Perrins, 1998).
A megkerülés körülményei
2004. szeptember 26-án a Duna-delta Bioszféra Rezervátum Sacalin szigetén végeztünk madármegfigyelést. A sziget végétől kb öt kilométerre (N 44°47’093” – E 29°32’142”), a lagúna felé eső oldalon ugrasztottunk egy csíkos tücsökmadarat, amelyet az első felugrasztáson kívül még négyszer sikerült ugrasztani. Emellett két alkalommal a leszállást követő néhány másodpercben is láttuk. Egy alapvetően keskeny félszigetről van szó, ahol a tenger felől homokdűnék, a belső lagunáris oldalon pedig nádas vegetáció van. A dűnéken néhány ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) is található, majd a nádas elérése előtt, változó szélességű, sásos-magasfüves a növényzet.
Délután a lagúna oldaláról csónakon érkező barátainkra lettünk figyelmesek. Rövid beszélgetést követően folytattuk utunkat a sziget déli része felé, de amikor a csónaktól a tengerpart felé gyalogolva a magasfüves-sásos élőhelyen gázoltunk át,  ugrasztottunk egy igen széles farkú poszátát, amelyet valamilyen Locustella fajnak határoztunk.
Az első ugrasztást követően még gyanútlanul indultunk a leszállási hely irányába, hogy pontosan azonosítsuk a madár faji hovatartozásást.
A második ugrasztás alkalmával Mike Watson lába alól szállt fel a madár, ezen alkalommal hosszabban repült és eggyértelműen sikerült megfigyelni a faji bélyegeket, amelyek  alapján fiatal csíkos tücsökmadárnak (Locustella certhiola) határoztuk meg.
Gyorsan jeleztünk a csónakban ülő barátainknak, így a következő 3 ugrasztásnál ők is megfigyelhették ezt az európában ritka és nehezen megfigyelhető tücsökmadár fajt.
Az utolsó felugrasztások alkalmával már hosszabban repült a madár, ez lehetővé tette az alaposabb vizsgálatot. Ugyanakkor a madarat ezek után egyre nehezebb és nehezebb volt megpillantani.
A megfigyelés napján a következő poszátákat jegyeztük: kerti poszáta (Sylvia borin), barátposzáta (Sylvia atricapilla), kis poszáta (Sylvia curucca), mezei poszáta (Sylvia communis), foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scripaceus), nádi tücsökmadár (Locustella luscinoides), s a szóban forgó madarunkat ezekkel a madárfajokkal tudtuk valamilyen módon összehasonlítani.
A megfigyelés alatt a napfényt folyamatosan a hátunk mögül kaptuk, így kíváló fényviszonyokban vizsgálódhatunk. A megfigyelés összesen kb 2 percig (ez ötszöri ugrasztás) tartott , és a madártól való távolság 0,5 métertől 20 méterig terjedt.
A megfigyeléseket 10X-es Leica kézi távcsövekkel végeztük.

A madár részletes leírása
Első benyomásra feltűnt, hogy viszonylag nagy termetű és igen széles farkú poszáta. A barnás-vörhenyes színezet és az élőhely alapján automatikusan az Acrocephalus csoport egyik tagjára gondoltunk. Az a tény viszont, hogy  széles és hosszú farka volt, és, hogy mindig a talpunk alól repült fel, egyre inkább megerősített bennünket, hogy egy Locustella (tücsökmadár) fajjal találkoztunk.
A második ugrasztásnál a madár szembe repült Oláh Jánossal, ekkor kiválóan megnézhette az enyhén vonalkázott begyét (fiatal mivoltára utal), gyenge szemöldöksávját és a jellegzetes alakját.
Amint mellette elhúzott, látta a tipikus lekerekített szárnyát, a széles sötét farkát és az erősen vörhenyes farokcsíkját, amely rendkívüli kontrasztban állt a farok és a hát színével.
A következő felrepülések alkalmával már szándékosan ügyeltünk a részletekre. Ekkor már Tar János és Szeley-Szabó László is a helyszínre ért. A felugró madáron a fehér végpettyekkel szegett fekete farok, az ezzel erősen kontrasztban álló rozsdás-narancsos alapszínű, feketével enyhén sávozott farokcsík, a feketén csíkozott melegbarna hát és a sötét sapka tűnt fel.
A sötétebb hát és a sötétebb sapka között a nyak színe világosabb.
A harmadrendű evezők kifejezetten sötétek, de szegettek és a végükön egészen világos, majdnem fehér folt volt látható. Alulról a madár halvány sárgásbarnának tűnt.
A csőrét és a lábát nem igazán sikerült pontosan megfigyelni.
Az alsó farokfedő színét egyszer láttuk az éppen leszállt madáron, amely egyértelműen sárgás-barna volt. Hangját nem hallatta. A farok alakja jellegzetes, mindannyian megállapítottuk, hogy széles, legyezőszerű és nyújtottan ék alakú.
Mivel nem volt kéznél függönyhálónk, a madarat nem tudtuk megfogni,  és később az intenzív keresés ellenére sem sikerült többször felriasztani. Itt jegyzem meg, hogy a nádi tücsökmadarat (Locustella luscinoides) – amely köztudottan a legkevésbé bujkálós Locustella – sem tudtuk csak egy alkalommal felriasztani. Szerencsések voltunk, hogy a csíkos tücsökmadarat összesen öt alkalommal sikerült. Sajnos a madár minden esetben olyan hirtelen és olyan váratlan helyekről repült fel, hogy egyik megfigyelő sem tudott fényképfelvételeket készíteni róla, viszont faji behatárolásában mind a négyen egyet értettünk.
A megfigyelésről jelentés készült, amelyet a Romániai Ritka Madárfajok Bizottsága is elfogadott, mint első megfigyelést az országban.
A csíkos tücsökmadár alfajai:
a) Locustella certhiola sparsimstriata Meise, 1934,  Dél Szibériai elterjedésű alfaj.
b) Locustella certhiola rubescens Blyth, 1845, Észak Szibériai elterjedésű, a legsötétebb alfaj.
c) Locustella certhiola centralasiae Sushkin, 1925, kis egyedpopulációjú, elterjedési területe közép Ázsia, ez a leghalványabb szinezetü alfaj
d) Locustella certhiola certhiola Pallas, 1811, elterjedési területe Dél-Kelet Szibéria

A megfigyelés ideje alatt a faj alfaji hovatartozását nem sikerült meghatároznunk. Megjegyezni szándékszunk viszont, hogy Európából a rubescens és a sparsimstriata alfajokat jegyezték az őszi vonulások alkalmával.

 

Bibliografia:
 Munteanu, D. (1998): The status of birds in Romania. SOR. Cluj. pp. 1 – 102.
Bruun, B., Delin, H., Svensson, L. (1999): Păsările din România şi Europa. Determinator ilustrat. pp. 1 – 320. Societatea Ornitologică Română, Hamlyn Guide, Editura Hemlyn, London.
Vasiliu G. D., Şova C. (1968): Fauna Vertebratica Romaniae. Muzeul Judeţean Bacău, Secţia ştiinţele Naturii: Studii şi comunicări. Bacău.
Szeley-Sz, L., Olah, j., Zalai, t., Baczó, Z.(2005): Adatok új madárfajok első megfigyeléséről Romániában. Erdélyi Nimród, 7 évf., 1 szám, 22-25 old.
Török, Zs. (2004): Lista speciilor de păsări semnalate pe teritoriul româniei în perioada 1970 – 2004. Studii şi comunicări, Seria Ştiinţele naturale. Satu Mare, Manuscris.
Nisbet I.C.T. (1967): Migration and moult in Palla`s Grasshopper Warbler. Bird Study 14: 96-103
Snow, D., Perrins, C. (1998): The Complete Birds of Western Palearctic on CD- ROM Oxford University Press, Oxford.
del Hoyo, J. et al. (eds.) (1992–2004): Handbook of the Birds of the World. Volume 1–9. Lynx Editions, Barcelona.
Mitchell, D., Young, S. (1997): Rare birds of Britain and Europe. New Holland, London, Cape Town-Sydney-Singapore

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>