Erdély

Szarvasgomba

Erdei gyümölcsök

Gombásztábor Erdély peremén

Sólyom tenyésztés Erdélyben – 3

Máramarosi levél: A medvéinkrõl

  Dr. Ke­le­men At­ti­lá­val, a Ro­mán Bí­rói Tes­tü­let el­nö­ké­vel, a faj­ta egyik leg­is­mer­tebb szak­ér­tõ­jé­vel a sep­si­szent­györ­gyi Derby ki­ál­lí­tá­son be­szél­het­tem az er­dé­lyi ko­pó múltjáról,, je­le­né­rõl és le­het­sé­ges

Interjú dr. Kelemen Attilával az erdélyi kopóról

Miért szeretem az erdélyi kopót?

Aranysakál Erdélyben

Az Erdélyi Nimród állandó munkatársa, Kászoni Zoltán halbiológus- halászipari szakmérnök, egy újabb kötettel lepte meg Erdély, Partium és Bánság horgászait, halkedvelőit, a természet titkainak kutatóit, kedvelőit:

„Hal és horgászat Erdélyben”

Kohl Istvánra emlékezünk