Az Udvarhelyszéki Közbirtokosságok

  Az Uniót, mint érdekvédelmi szövetség létrehozását a ’90-es évek végén kialakult helyzet tette szükségessé az erdõs területek tulajdonjogának visszaállítása kapcsán.

Az 1997-ben elindított visszaállítási folyamat számtalan máig is megoldatlan problémát szült, huzamos és idegpróbáló munkát eredményezett. Mindezen problémák megoldása érdekében született meg az ötlet egy közös szövetség létrehozására, amely képviseli a közbirtokosságokat és a magánerdõ-tulajdonosokat, tiszteletben tartva a magántulajdon fontosságát.

  A Zetelaki Közbirtokosság 2000. október 25-i gyûlésén határozták el a résztvevõk: Zetelaka, Kápolnás, Máréfalva, Oroszhegy, Varság, Szentegyháza, Szentkirály, Küküllõkeményfalva közbirtokosságainak képviselõi, hogy megalapítják az Uniót, amelyhez idõközben más közbirtokosságok is csatlakoztak.

Az alakító gyûlésen a résztvevõk elfogadták az Unió mûködési szabályzatát, amelybõl kiemelném a legfontosabbakat:

  •  a tagok érdekeinek képviselete
  •  magánerdészeti struktúrák létrehozása az erdõk adminisztrálásának céljából
  •  pályázatok összeállítása, megírása.

  A mûködési szabályzat egyik legfontosabb eleme: az erdõs területek környezetvédelmi fontosságának, szerepének kihangsúlyozása, az erdõk ökológiai szerepének tudatosítása.

Az Unió jelenlegi felépítését tekintve: 27 közbirtokosság, 5 magánerdõ-tulajdonosi szövetség és néhány magánszemély alkotja. Ez kb. 15.000 ha erdõt és 4.000 ha legelõt jelent.

Az Unió munkája során rengeteg akadályba, ellenségeskedésbe ütközött a Megyei Erdészeti Hivatal és vezetõje részérõl.

  Az Unió célkitûzésének vagy másképp fogalmazva egy fontos megoldandó problémának tekinti a „rablóvadásztatás” átszervezését, megakadályozását az Unió által kezelt területen. Mivel a terület a közbirtokosságok és magán személyek tulajdona ezért joguk lenne beleszólni, vagy megszabni a vadásztatás feltételeit, bérleti díjat, stb.

Hosszútávon gondolkodva egy úgynevezett öko-vadászatra kellene áttérni.

Hiányzik az ökológiai nevelés, amely akkor tekinthetõ sikeresnek, ha ki tud alakítani (már a gyerekben) egy, a természeti rendszerekhez ragaszkodó, erõs értékkötõdést.

Az én meglátásom és tapasztalatom azt mutatja, hogy az emberek, a tulajdonosok nagyon nehezen tudnak elszakadni a régi struktúráktól, nagyon nehezen történik a szemléletváltás, nagyon sok az olyan eset, amikor az egyéni érdekek elsõbbséget élveznek a közösségi érdekekkel szemben, és mindezen dolgok a magántulajdoni jog sérüléseit eredményezik, miközben az erdõ egyre fogy…

  Ezt a folyamatot rövid idõn belül meg kell állítani, más szemszögbõl kell megérteni, megvizsgálni azt a tényt, hogy: „viszszakaptuk erdeinket”. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy kezünkbe adták a jövõnket.

  Megállapítható, hogy a természetvédelem ügye szóban már a helyére került, mindenki el tudja mondani, milyen mérhetetlenül fontos feladat, de gyakorlatban a dolog még távolról sem ilyen egyszerû.

  Kevesen érzik át, hogy az ember nem ura, csupán egy eleme az élõvilágnak.

A természettel békében kell együtt élni.

Visszatérve az Unióra, elmondhatom, hogy több közgyûlésen, megbeszélésen vettem részt, ahol a résztvevõ tulajdonosok körül nagyon kevesen (szinte senki) nem mondta soha:

„… ebben az évben kitermelünk enynyi és ennyi fát, de visszaültetünk kétszer ennyit…” vagy „… mi történik a vadásztatással?…” és hasonló kérdések. Mindenki csak azt hajtogatta, hogy: „mennyi az én részem?”.

A fát a régi korok embere tisztelte és szerette, idõnként félte is. A fa élõ jelkép. A lehulló, majd kizöldülõ lombkorona a halált, az elmúlást, de az újjászületést is idézi. Valaha együtt éltek velünk. Most lassan eláruljuk, halálra ítéljük õket, a pénzért. Ezt szeretné fékezni vagy meg-akadályozni a frissen alakult Unió egész tagsága.

Simó Imre, az Unió titkára

 

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>