Vadászat

  Ismeretes dolog, hogy a mi vándormadarainkat,  mikor hosszú útjukon, Olaszország vidékein elfáradva meg-megpihennek, az olaszok óriási mennyiségben pusztítják. Erre vonatkozólag érdekes és bizony szomorú adatokat közöl egy

Madarak pusztítása Olaszországban

  Az észak-amerikai óriási pusztákon ma már csak szórványosan élõ bölények (vad bivalyok)  valamikor Erdély havasait is uraló megfelelõje alig él emberi emlékezetben. Bonfini, Mátyás király udvari

Régi erdélyi bölényvadászatok

Ré­gi farkasvadászatok

A vadászati fegyelemrõl és a különbözõ balesetek megelõzésérõl

Fontosabb csülkösvadjaink téli takarmányozása

Ha augusztus akkor vadréce

Az õz vadászata

A vadgazdálkodás, a természetvédelem, a kutatás stb. terén a szakszerû tervezés nem képzelhetõ el az adott populáció paramétereinek ismerete nélkül. Ilyen paraméterek: a populáció sûrûsége, születések,

A vad­ál­lo­mány becs­lé­sé­nek mód­sze­rei

A VADGAZDA TEENDŐI

Az Erdélyi Nimród utolsó számaiban (Nem adjuk el országunkat — 2001/6, Vita az Erdélyi Nimród körül — 2002/1) érintettünk néhány, a romániai vadászati jogszabályozásra vonatkozó kérdést.

A vadászterületekre és vadvédelemre vonatkozó új törvény