Vadászat

Sarjúköltés: másodköltés, utóköltés – ez olyan estben fordul elõ amikor az elsõ fészekalj valamilyen okból megsemmisült. Sarkantyú: a fácánkakas lábain hátul, a lábujjak felett egy csúcsos

Vadászati kifejezések magyarázó szótára (8) S-SZ

Vadászati kifejezések magyarázó szótára (9) – T

„RAGADOZÓIRTÁS”

A korbecslés szerepe a vadgazdálkodásban

Lapát: A jávorszarvas és a dámszarvas agancsának kiszélesedõ része. Lágyvas sörét: Amerikában a neve: steel shot (acéltöltet), és innen ered nálunk a téves acélsörét elnevezés. Az

Va­dá­sza­ti ki­fe­je­zé­sek ma­gya­rá­zó szó­tá­ra (6) L – Ö

A vad­ál­lo­mány becs­lé­sé­nek mód­sze­rei II.

Irha: a kisebb ragadozók bõre, bundája, szõrméje. Isztike tollú (tokos): a csonka tollazatú madárfióka, tollainak kibújása idején. Ivararány: bármely vadpopulációban a hím és a nõnemû egyedek

Vadászati kifejezések magyarázó szótára (5) I – K

Fajdfélék (Tetraonidae): a Tyúkalakúak rendjének egyik családjához tartoznak. A lábuk tollas, ezért Erdei tyúkfélének is nevezik a Mezei tyúkfélékkel (Fácánfélék) szemben. A kakasok tollazata színpompás, szemük

Vadászati kifejezések magyarázó szótára (4) F–H

Vadászati kifejezések magyarázó szótára (3) D–E

        Bagolyalakúak (Strigiformes): õsi a többi madártól élesen elhatárolódó rendet alkotnak (leginkább a lappantyúkhoz hasonlítanak). Brehm az „Állatok világa” címû kötetében a hajlított

Vadászati kifejezések magyarázó szótára (2): B – C