Növényvilág

A cirbolyafenyő (Pinus cembra)

A gyímesiek Szent Pé­ter – vi­rá­ga
Nigritella rubra (Wettst.) K.Richter

A csil­la­gos nár­cisz

Az Udvarhelyszéki Közbirtokosságok

  Mérsékelt égövünk alatt élő lombos fáinkra szakaszos növekedés jellemző: lényegesen változó a növekedés és a fejlődés üteme a négy évszak során. A lomblevél (nomophilla) leválik az

Lombhullató fáink rügyfakadása

Fa­fel­dol­go­zá­si hul­la­dé­kok nem meg­fe­le­lõ tá­ro­lá­sá­nak ha­tá­sa a kör­nye­zet­re Szent­egy­há­zán

A ke­le­ti ba­zsa­ró­zsa (Paeonia tenuifolia L.)

Az erdõ szerepe és fontossága

A hóvirág (Galanthus Nivalis)

Ko­ra­ta­vas­­szal nyí­ló vad­vi­rá­ga­ink